Pozvánka na rezbárske sympózium, ktoré bude venované Milanovi Rastislavovi Štefánikovi, pri príležitosti stého výročia od jeho tragickej smrti.
Podujatie sa uskutoční v dňoch 9. 9. – 13. 9. 2019 v Dunajskej Lužnej.

Príloha: POZVÁNKA

MILAN RASTISLAV ŠTEFÁNIK politik, vojenský pilot, astronóm, amatérsky etnograf a fotograf – muž renesančného ducha

PROGRAM: 9. 9. – slávnostné otvorenie (9.00 hod.)
13. 9. – slávnostné ukončenie (19.00 hod.)

INFORMÁCIE tel.: 0903 562 882 www.dunajskaluzna.sk www.mertus.sk

Umelci budú tvoriť v Dunajskej Lužnej, na Jánošíkovskej ulici, v parku pred domom číslo 63.