Bratislavský kraj a Úrad komisára pre deti školili odborníkov proti šikane

382
Bratislavský kraj a Úrad komisára pre deti školili odborníkov proti šikane
Bratislavský kraj a Úrad komisára pre deti školili odborníkov proti šikane

Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci s Úradom komisára pre deti zorganizoval školenie pre pedagógov, školských psychológov a preventistov, zamerané na prevenciu šikany žiakov. Podujatie sa uskutočnilo 18. júna 2024 v aule Gymnázia Ladislava Novomeského na Tomášikovej 2 v Bratislave.

Prítomným sa v úvode prihovoril podpredseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Štekláč. Školenie viedol PhDr. Miroslav Schlesinger z Úradu komisára pre deti. Hlavným cieľom bolo naučiť odborníkov pracujúcich s deťmi, ako rozoznať šikanu, identifikovať ju, správne na ňu reagovať a poskytnúť účinnú pomoc. Vďaka prezentovaným technikám si mohli osvojiť zručnosti potrebné na vytvorenie bezpečného a podporného prostredia pre všetkých žiakov, čo je základným predpokladom pre ich úspešné vzdelávanie a celkový rozvoj.

Táto téma je pre Bratislavský samosprávny kraj dôležitá, pretože zdravá a priateľská atmosféra v školách je nevyhnutná pre harmonický rozvoj detí a ich vzdelávacie úspechy. Šikanovanie môže mať vážne následky na psychické a emocionálne zdravie žiakov, preto je prevencia kľúčovým nástrojom, ako tomu predísť.