Zasadnutie Monitorovacieho výboru PS INTERACT III

V poradí ôsmeho zasadnutia monitorovacieho výboru Programu spolupráce INTERACT III v programovom období 2014-2020 sa zúčastnilo 21 krajín zapojených do implementácie programu. Zasadnutiu predsedal Manfred Bruckmoser, zástupca Rakúskej republiky. Po úvodnom otvorení a...