Vianočné stretnutie v DSS a ZPS Pezinok

Vianočné stretnutie v DSS a ZPS Pezinok

Pravú vianočnú atmosféru zažili naši obyvatelia 17.12. 2019 v programe, ktorí si pripravili deti z MŠ Za hradbami  pod vedením p. M. Nogovej a spevácky súbor Animatus z Pezinka pod vedením p. G. Tichej a A. Jedličkovej. Úvodnými básňami o Vianociach sa prihovorili...
Divadlo ASTORKA KORZO´90 vystúpi v Prahe

Divadlo ASTORKA KORZO´90 vystúpi v Prahe

Divadlo ASTORKA Korzo ´90 v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja znovu reprezentuje Slovenskú republiku v zahraničí. Hosťovanie sa uskutočňuje s finančnou podporou Fondu na podporu umenia. Pravidelné hosťovanie v  Prahe sa odohráva od...
Vernisáž výstavy DUŠA A PRÍRODA

Vernisáž výstavy DUŠA A PRÍRODA

Vernisáž výstavy fotografických diel, ktorá sa uskutočnila dňa 15.11.2019 nám priblížila, ako naši priatelia vnímajú svet cez objektív. Svoje fotografické diela vystavovali prijímatelia sociálnej služby z DSS prof. Karola Matulaya a to Ján Korčok, Vladimír Valenta,...
Výstava Stáli pri zrode Československa

Výstava Stáli pri zrode Československa

Výstava približuje študentom škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja pohľad na udalosti a osobnosti, ktoré stáli pri formovaní nového štátu na území dnešnej Bratislavskej župy, osobnosť M. R. Štefánika ale aj vybraných legionárov a...