Aktivity podpredsedu BSK Mikuláša Krippela

Účasť na konferencii projektu Centrum aktívneho starnutia /CAA/ program cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A SR – Rakúsko na Fakulte telesnej výchovy a športu UK v Bratislave. Účasť na Svätojurských hodoch vo Wiegerovej vile. Účasť na Celonárodnej spomienkovej...