Župná olympiáda seniorov pozná víťazov

Dobre naladené družstvá, takmer osemdesiatka súťažiacich, skvelá atmosféra a zaujímavé disciplíny nechýbali ani tento rok na ihrisku v bratislavskom Domove sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA. Dôvodom bola Župná olympiáda seniorov 2019, ktorú...

Deň Matiek DSS Plavecké Podhradie

Druhá májová nedeľa je sviatkom všetkých mám. Mama nás sprevádza od útleho detstva až do dospelosti.Aj my sme v zariadení oslávili Deň matiek. PSS spolu s pracovníkmi pripravili pásmo básni a pesničiek,ktorým potešili v kultúrnom dome v Plaveckom Podhradí   všetky...

Pozvánka v oblasti sociálnych služieb

POZVÁNKA Bratislavský samosprávny kraj v súlade s „Koncepciou rozvoja sociálnych služieb v kompetencii BSK“ realizuje cyklus vzdelávacích seminárov pre zamestnancov pracujúcich v oblasti sociálnych služieb, prijímateľov sociálnych služieb, ich rodinných príslušníkov...

Stavanie Mája v DSS Plaveckom podhradí

V tomto májovom období sme pripravili prekvapenie pre PSS v Plaveckom Podhradí, ktorým bolo stávanie Mája. Niektorí PSS po prvý raz videli stavať Máj. Túto akciu sme zorganizovali za pomoci starostu z Plaveckého Podhradia pána Papána a dobrovoľníkov. Prišla nás...