Modranskí anjeli strážni

Modranskí anjeli strážni

V priestoroch chráneného pracoviska MUSIQUE CLUB GALERIE sa 29. novembra 2019 uskutočnila vernisáž výtvarných diel štyroch nadaných umelcov žijúcich v Domove sociálnych služieb a zariadení podporovaného bývania MEREMA v Modre. Pod vedením Dariny Rohaľovej ožívajú...
Podporené projekty Nadáciou SPP v DSS Rozsutec

Podporené projekty Nadáciou SPP v DSS Rozsutec

V marci 2019 zamestnanci DSS Rozsutec napísali 5 projektov pre klientov tohto zariadenia. Nadácia SPP tento rok podporila dva projekty pre prijímateľov zariadenia Imricha a Katku a pre ďalších klientov Miestna časť Bratislava Lamač podporila ručné práce. Imrich si...
Merema si uctila častovských seniorov

Merema si uctila častovských seniorov

Symbolika jesene sa u nás už tradične spája s ľuďmi skôr narodenými. 25. októbra 2019 klienti Domova sociálnych služieb a zariadenia podporovaného bývania MEREMA (DSS a ZPB Merema) v Modre zavítali do Jednoty dôchodcov v Častej, aby si uctili...
Novinky z Meremy

Novinky z Meremy

Domov sociálnych služieb a zariadenie podporovaného bývania MEREMA v Modre získal v roku 2019 finančnú podporu Nadácie SPP na 2 projekty, vďaka realizácii ktorých je umožnené znevýhodneným ľuďom skvalitniť svoj život a  urobiť tak ďalší krok nasmerovaný...