DSS a ZPB MEREMA sa stanú komunitnejšími

Bratislavský samosprávny kraj sa vo svojom Programovom vyhlásení zaviazal k prechodu poskytovania sociálnych služieb z inštitucionálnej formy na formu komunitnú a to aj postupne napĺňa. Za sebou má dôležitý krok a to schválenie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok...

Bubnovačka v DSS Rozsutec

Dňa 24. júna 2019 poctil klientov zariadenia DSS Rozsutec v bratislavskom Lamači svojou návštevou Tono Gúth, zakladateľ Etnobubnovej školy Rytmika v Bratislave. Muzikoterapeut, hudobník, sociálny pracovník a člen kapely La3no Cubano si pripravil pre našich klientov...

Rybári z Meremy

Domov sociálnych služieb a zariadenie podporovaného bývania Merema z Modry sa 27. júna 2019 zúčastnil na 15. ročníku Medzinárodných rybárskych pretekov mentálne postihnutých pod názvom „Zlatá rybka“. Rybárske preteky už 15 rokov organizuje Trnavský samosprávny kraj...

Pestrý deň na Partizánskej lúke mal výročie

Už desiaty ročník Pestrého dňa sa uskutočnil 13. júna 2019 na Partizánskej Lúke – Železná studienka. Každoročne ho organizuje Domov sociálnych služieb Rozsutec spolu s ochotnými spolupracujúcimi organizáciami a predovšetkým nadšenými ľuďmi. Pestrý deň so sebou...