Heritage Jedenspeigen otvorenie

Heritage Jedenspeigen otvorenie

V dňoch 27. a 28. júna sa zástupcovia malokarpatskej osvetovej a kultúrnej obce stretli so svojimi rakúskymi kolegami, aby si vymenili poznatky o postupoch práce so zbierkami remeselných prác a spôsobe ich inventarizácie. Slovensko-rakúsky tím projektu HERITAGE sa...
Ďalšia Výzva z Fondu malých projektov

Ďalšia Výzva z Fondu malých projektov

Fond malých projektov je nástroj na podporu cezhraničnej spolupráce na juhu Slovenska, kde si žiadatelia môžu prerozdeliť vyše 4  a pol milióna eur. Podmienkou získania podpory je partnerstvo so žiadateľom z Maďarska. To znamená, že aktivity podporené z projektu musia...