Oznam EL Medica s.r.o.

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že poskytovateľ zdravotnej starostlivosti EL Medica s.r.o., ktorá prevádzkuje všeobecnú ambulanciu pre dospelých, lekár: MUDr. Peter Debnár  s miestom prevádzkovania ambulancie Dunajská 4, 811 08 Bratislava – Staré Mesto, prijíma nových...

OZNAM o uvoľnení zdravotného obvodu v obci Gajary

Dovoľujeme si vám zaslať informáciu o uvoľnení zdravotného obvodu. Od septembra 2019 plánuje ukončiť činnosť všeobecná ambulancia pre deti a dorast v obci Gajary.  Obec ponúka nájom za priestory ambulancie vo výške  0€/za rok, pripadne symbolické 1€/rok. Zároveň je...

Oznam o uvoľnení zdravotného obvodu v obci Gajary

Dovoľujeme si vám zaslať informáciu o uvoľnení zdravotného obvodu. Od septembra 2019 plánuje ukončiť činnosť všeobecná ambulancia pre deti a dorast v obci Gajary. Bližšie informácie uvádzame v prílohe oznamu. Príloha: OZNAM...