Cestovný ruch

Malokarpatský expres

Turistickým autobusom
s bicyklami do Malých Karpát!

 

Bratislava – Modra – Červený Kameň – Budmerice a späť                                   KLIKNITE PRE VIAC INFO

Čo pre vás robíme

Pôsobnosť Oddelenia cestovného ruchu vyplýva zo zákona č.302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov a jeho ustanovení §4 ods. (1) písm. m) o utváraní podmienok na rozvoj cestovného ruchu a koordinácii tohto rozvoja, zo zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky, zo zákona č. 503/2001 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov a zo zákona č.91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov.
Financovanie aktivít cestovného ruchu uskutočňuje regionálna samospráva zo zdrojov rozpočtu BSK, z prostriedkov EU získaných na rozvojové projekty v oblasti CR a zo zdrojov štátneho rozpočtu v zmysle zákona č.91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje podporu cestovného ruchu v SR, práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pôsobiacich v cestovnom ruchu, tvorbu koncepčných dokumentov a financovanie rozvoja CR.
Na základe tohto zákona pôsobí od r. 2012 v Bratislavskom kraji krajská organizácia cestovného ruchu, ktorej úlohou je odborne zastrešiť marketing destinácie vrátane podpory kľúčových produktov a ich propagácie. KOCR je platformou na spoluprácu verejného a súkromného sektora, jej činnosť je každoročne podporená štátnou dotáciou Ministerstva doprav a výstavby SR podľa zákona č. 91/2010 Z.z. ________________________________________
Oddelenie cestovného ruchu vykonáva tieto činnosti:
• koordinácia regionálnych politík v prospech rozvoja cestovného ruchu na základe platného strategického dokumentu kraja, koncepčné a koordinačné zabezpečenie aktivít na úseku cestovného ruchu na úrovni samosprávneho kraja,
• spolupráca s krajskou organizáciou pri tvorbe koncepcie rozvoja cestovného ruchu, ročného plánu aktivít a monitorovacej správy o vývoji cestovného ruchu na území kraja,
• spolupráca s ústrednými orgánmi štátnej správy pri realizácii štátnej politiky cestovného ruchu v SR a vytváraní mechanizmu fungovania jednotnej prezentácie Slovenskej republiky v zahraničí,
• iniciovanie a organizovanie podujatí regionálneho významu, ktoré majú vplyv na cestovný ruch,
• spolupráca s obcami samosprávneho kraja pri plnení programu sociálneho a ekonomického rozvoja kraja za oblasť CR,
• spolupráca so subjektmi pôsobiacimi v oblasti cestovného ruchu (turistické informačné kancelárie, cestovné kancelárie, podnikatelia v cestovnom ruchu),
• obstarávanie, spracovanie a predkladanie rozvojových projektov CR regionálneho a cezhraničného charakteru,
• príprava podkladov a materiálov na rokovanie odborných komisií a regionálneho zastupiteľstva.

Kontakty

Agáta Mikulová
riaditeľka odboru
E-mail: agata.mikulova@region-bsk.sk

Mária Kundrátová
asistentka riaditeľky
Tel.: 02/4826 4610
E-mail: maria.kundratova@region-bsk.sk

Ďalšie kontakty →

Komisia európskych záležitostí, regionálnej spolupráce a cestovného ruchu

Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.
predsedníčka komisie
E-mail: barbora.oracova@gmail.com

Celá komisia →

NEPREHLIADNITE

Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu turizmu

V priebehu rokov 2015 a 2016 vznikol a postupne sa etabloval nový nástroj poskytovania dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja – tzv. dotačné schémy na podporu strategických sektorových politík pre jednotlivé oblasti podpory verejného života BSK.

Po spustení Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry (2015), nasledovali dotačné schémy na podporu turizmu a rozvoja vidieka (2016), ktoré boli v ďalších rokoch rozšírené o nové oblasti – sektorovú politiku BSK v oblasti športu a mládeže a životného prostredia a vidieka. Výzvy na rok 2019 sú už uzatvorené.

Krajská organizácia cestovného ruchu Turizmus regiónu Bratislava

Organizácia Turizmus regiónu Bratislava podporuje a vytvára podmienky na rozvoj cestovného ruchu na území Bratislavského samosprávneho kraja. Vytvára a realizuje marketing a propagáciu cestovného ruchu pre svojich členov doma a v zahraničí. Podporuje kultúrny, spoločenský a športový život a zachovávanie prírodného a kultúrneho dedičstva. Organizuje podujatia a poskytuje poradensko-konzultačné služby svojim členom.
Aktuálne správy

Pezinský Permoník 2019

Srdečne Vás pozývame na podujatie PEZINSKÝ PERMONÍK v dňoch od 9. do 11. augusta v dome kultúry Pezinok. Pezinský Permoník je Malokarpatská výstava a burza minerálov, fosílií a drahých kameňov. Zároveň je to kultúrne podujatie, ktoré organizuje Nezisková organizácia...

Zaži džungľu na vlnách Dunaja

Už tento víkend sa môžete prepádlovať cez najväčšiu džungľu Strednej Európy a to počas nevšedného podujatia Green Weeku s názvom Zaži džungľu. Milovníci vody sa tak môžu oddať vodáckemu dobrodružstvu na najväčšom zaplavovanom území Karpatskej kotliny. Prihlásiť sa dá...

Podujatie Huncokárske slávnosti

  Podujatie Huncokárske slávnosti   - v dňoch od 19 – 21.júl 2019 v areáli pri Mestskej vile na Zochovej chate (Modra – Piesok). Veríme, že naše pozvanie prijmete a spolu si pripomenieme život komunity horských ľudí, ktorá v prostredí Malých Karpát zanechala...

Vláčik Záhoráčik začína tretiu sezónu

Cykloturistický vlak Záhoráčik aj so špeciálnym cyklovozňom štartuje posledný aprílový víkend už svoju tretiu sezónu. Voziť turistov bude každú sobotu, nedeľu a počas sviatkov až do polovice októbra. „Cyklovláčik Záhoráčik previezol v minulom roku takmer 8 tisíc ľudí....

Podujatia pre verejnosť v areáli Pumptrack na Zochovej chate

Sobota 27.7. 2019 Tréning pre verejnosť s Filipom Polcom Bike park na Zochovej chate 10:00 -15:00 Program: - účasť Filipa Polca – koučovanie účastníkov tréningov, autogramiáda, fotenie s fanúšikmi - exhibície profi jazdcov - trénovanie pod dohľadom skúsených jazdcov -...

Pezinský Permoník 2019

Srdečne Vás pozývame na podujatie PEZINSKÝ PERMONÍK v dňoch od 9. do 11. augusta v dome kultúry Pezinok. Pezinský Permoník je Malokarpatská výstava a burza minerálov, fosílií a drahých kameňov. Zároveň je to kultúrne podujatie, ktoré organizuje Nezisková organizácia...

Zaži džungľu na vlnách Dunaja

Už tento víkend sa môžete prepádlovať cez najväčšiu džungľu Strednej Európy a to počas nevšedného podujatia Green Weeku s názvom Zaži džungľu. Milovníci vody sa tak môžu oddať vodáckemu dobrodružstvu na najväčšom zaplavovanom území Karpatskej kotliny. Prihlásiť sa dá...