Konferencia a prezentácia Ekocentra Čunovo

Vážení hostia, vzhľadom na charakter podujatia nebude v Ekocentre možnosť parkovania. Dovoľujeme si Vás požiadať o uprednostnenie udržateľného spôsobu dopravy. Úrad BSK pre Vás zabezpečuje autobusovú dopravu – v prípade záujmu, prosím, uveďte túto požiadavku do prihlasovacieho formulára (odchod autobusov z Úradu BSK je o 8.30 hod., z Ekocentra Čunovo o 13.00 hod.)

Dear guests, due to the nature of the event, there will be no parking in the Ecocentre. We would like to ask you to prioritize a sustainable mode of transport. The BSK Office provides bus transport for you – if you are interested, please indicate this request in the registration form (buses depart from the BSK Office at 8.30 a.m., from the Čunovo Eco Center at 1 p.m.)

Registrácia ukončená

Menu

Aktuálny program

Partneri

MIRRI