Vedomostné úlohy a aktivity pre deti

  1. Spíšte zoznam rastlín, ktoré objavíte na brehoch jazierka a vo vode či na hladine. Je možné použiť napríklad aplikáciu iNaturalist (LINK) alebo PlantNet (LINK).
  2. Napíšte zoznam živočíchov, ktoré vidíte voľným okom na brehu jazierka Ekocentra, na vodnej hladine alebo pod ňou. Zistite čo najviac zaujímavostí o konkrétnych druhoch rastlín a živočíchov. 
  3. Vyberte sa k Čunovskému ramenu (žltá turistická značka) do blízkeho chráneného areálu Ostrovné lúčky a nájdite aspoň tri vodné a pobrežné rastliny a živočíchy, ktoré ste nevideli v jazierku Ekocentra či jeho bezprostrednom okolí. Zistite o nich čo najviac informácií. Z neďalekej vtáčej pozorovateľne sledujte a zdokumentujte aj vtáky žijúce pri vode.

Menu

Partneri

MIRRI