Vedomostné úlohy a aktivity pre deti

V Ekocentre Čunovo môžete nájsť jednu takúto prírodnú záhradu s ovocnými stromami a lúkou na podporu biodiverzity. Vašou úlohou je sa pozrieť na druhové zloženie lúky. Viete, že niektoré druhy sú ľahko identifikovateľné aj bez toho, aby ste ich videli kvitnúce? Viete ich identifikovať aj podľa tvaru listu. 

Skúste nájsť nasledujúce rastliny, ktoré sú zobrazené na obrázku informačnej tabule (Salvia pratensis, Lotus corniculatus, Achillea millefolium, Sanguisorba minor, Anthoxanthum odoratum, Phleum phleoides). Do ktorej zo skupiny patria: byliny alebo trávy?

V záhrade ekocentra môžete nájsť tieto druhy ovocných stromov: marhuľa obyčajná, jabloň domáca, hruška domáca, slivka domáca. Skúste sa pozrieť na rozdielnosť v tvare listov, farbu a rýhovanie kôry, prípadne ak stromy kvitnú, preskúmajte podrobne kvety. Aké rozdielnosti vidíte?

Menu

Partneri

MIRRI