Deň učiteľov
Oceňovanie pedagogických pracovníkov, ktoré organizuje Bratislavský samosprávny kraj, sa oslavuje 28. marca pri príležitosti Dňa učiteľov. BSK tak vzdáva poctu tým učiteľom v regióne, ktorí nielen odovzdávajú svoje vedomosti tisíckam študentov, ale ich povolanie sa stalo ich poslaním. A keďže na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK učí mnoho schopných a výnimočných pedagógov, práve 28. marec – Deň učiteľov – poskytuje príležitosť, ako našim učiteľom poďakovať za ich prístup a odhodlanie vychovať zo študentov vzorných krajanov.
Ocenení učitelia v roku 2019

PaedDr. Monika Kulcsárová, Základná škola a Gymnázium, Dunajská, Bratislava

Mgr. Emília Čellárová, Gymnázium, Grösslingova, Bratislava

Mgr. Denisa Gaálová, Gymnázium Ivana Horvátha, Ivana Horvátha, Bratislava

PhDr. Katarína Bartalová, Gymnázium Laca Novomeského, Tomášiková, Bratislava

Mgr. Margita Hrnčárová, Gymnázium, Hubeného, Bratislava

Mgr. Jozef Lukianov, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova, Bratislava

Ing. Emília Noreková, Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo, Bratislava

Mgr. Jozef Matejovič, Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska, Kostolná, Modra

Mgr. Stojka Dubeňová, Jazyková škola, Palisády, Bratislava

Mgr. Karol Kružel,  Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Na pántoch, Bratislava

Mgr. Jozef Pelikán, Stredná športová škola, Ostredková, Bratislava

MgA. Ing Juraj Slovík, DiS. art., Konzervatórium, Tolstého, Bratislava

Mgr. Eva Chovancová, Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru, Dúbravská cesta, Bratislava

Mgr. Martin Švorc, Stredná odborná škola polygrafická, Račianska, Bratislava

Mgr. Magdaléna Ochabová, Hotelová akadémia, Mikovíniho, Bratislava

Mgr. Adrián Lelovič, Stredná odborná škola technológií a remesiel, Ivanská cesta, Bratislava

Mgr. Michaela Remšíková, Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova, Bratislava

Mgr. Marek Ivan, Stredná odborná škola informačných technológií, Hlinická, Bratislava

Mgr. Tomáš Kluka, Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským, Lichnerova, Senec

Ing. Krisztina Kovalcsiková, Spojená škola, Ulica SNP, Ivanka pri Dunaji

Mgr. Lucia Frisová, Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo, Bratislava

Bc. Marek Kamenský, Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo, Bratislava

Ocenení učitelia v roku 2018

akad. maliarka Anna Bohatová, Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru

Ing. Terézia Garaiová, Obchodná akadémia, Nevädzová

Ing. Eva Grajcarová, Obchodná akadémia, Dudova

Mgr. Beata Habánová, Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska

PhDr. Eva Hyrossová, PhD., Gymnázium, Pezinok

Mgr. Miroslava Imrišková, Stredná odborná škola, Račianska 105

Ing. Ľudovít Iván, Stredná odborná škola technická, Vranovská

Mgr. Gabriela Jačianska, Gymnázium Karola Štúra, Modra

Mgr. Tatiana Krajčovičová, Obchodná akadémia, Račianska 107

Ing. Robert Naštický, Hotelová akadémia, Mikovíniho

Ing. Beata Ogrodníková, Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova

Mgr. Marta Palkovičová, Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb, Farského

Mgr. Elena Skalná, Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka

RNDr. Eva Stanková, Gymnázium Ivana Horvátha

PhDr. Eva Šothová, Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva, Sklenárova 7

Mgr. Emília Šupalová, Gymnázium Antona Bernoláka, Senec

Ing. Alexandra Valachová, Stredná priemyselná škola strojnícka, Fajnorovo nábr. 5

Mgr. Tatiana Vašková, Gymnázium, Malacky

Mgr. Mária Veselá, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova 9

Mgr. Tatiana Zuskinová, Stredná odborná škola pedagogická, Bullova 2 

Ocenení učitelia v roku 2016

Mgr. Daniela Balážová, OA Dudova, Bratislava

Ing. Ľubomír Búči, SOŠ Jána Jonáša, Bratislava

Ing. Dušan Dižo, SUŠ Sklenárova 7, Bratislava

RNDr. Edita Dlháňová, MPH., SZŠ Záhradnícka, Bratislava

Mgr. Dana Dzurillová, SOŠ Farského, Bratislava

Ing. Miroslav Hajach, SPŠ K. Adlera. Bratislava

PhDr. Erika Hallonová, SZŠ Strečnianska, Bratislava

Mgr. Zdenka Krajčírová, GY ulica 1. mája, Malacky

Mgr. Janka Medlenová, GY Námestie Slobody 5, Modra

Mgr. Želmíra Mušková, SOŠ Račianska 105, Bratislava

Ing. Jana Orthová, OA Nevädzova, Bratislava

PhDr. Valéria Pastíriková, SOŠ Račianska 190, Bratislava

RNDr. Darina Rizikyová, GY Ivana Horvátha, Bratislava

Ing. Eva Sedláčková, SPŠ Kvačalova, Bratislava

PaedDr. Zuzana Synaková, GY Lichnerova 69, Senec

PaedDr. Edita Szabóová, PhD., SŠ Lichnerova 71, Senec

Mgr. Gabriela Szalayová, OA Račianska, Bratislava

Ing. Ľudmila Šlapáková, SOŠ Svätoplukova, Bratislava

Mgr. art. Libuša Trutzová, Konzervatórium Tolstého, Bratislava

PaedDr. Anna Varadinová, SPŠ Zochova, Bratislava

Ocenení učitelia v roku 2014

PhDr. Oľga Bachratá, SZŠ Záhradnícka

Ing. Milan Búci, PhD., SUŠ Sklenárova 7

Ing. Hajnalka Cséplőová, SŠ Lichnerova

PaedDr. Jozef Dusík, ŠÚV Dúbravská cesta

RNDr. Milada Erösová, SPŠ Zochova

Ing. Pavla Hanzlíčková, SPŠ Drieňová

PaedDr. Vlasta Holčíková, SOŠ Račianska 105

Ing. Milena Chudá, SOŠ Račianska 190

Mgr. Štefan Klinga, PaSA Bullova

Jozef Konečný, dipl. tréner, ŠGY Ostredkova

Mgr. Janka Krejčová, GY Malacky

Ing. Stanislav Krchnák, OA Dudova

PaedDr. Andrea Letková, GY Tomášikova

PaedDr. Katarína Maťašovičová, SOŠ Rybničná

Ľuboš Motúz, SŠ Tokajícka

PhDr. Viera Snohová, OA Račianska

Ing. Marie Šefčíková, SOŠ Malinovo

Ing. Alena Štrauchová, SOŠ Farského

PaedDr. Emília Tvrdoňová, GY Ivana Horvátha

PhDr. Eva Vrbanová, GY Einsteinova

 

Ocenení učitelia v roku 2012

Ing. Katarína BIELA, Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, BA

RNDr. Dagmar BREZULOVÁ, SOŠ obchodu a služieb S. Jurkoviča, Sklenárova 1, BA

Mgr. Vladimír CÍCH, Obchodná akadémia, Dudova 4, BA

Mgr. Tatiana ČUPKOVÁ, Gymnázium, Senecká 2, Pezinok

Ing. Mgr. Marianna FÓNOD, ZŠ a Gymnázium s VJM, Dunajská 13, BA

Ing. Dagmar ILLÉŠOVÁ, Spojená škola, SNP 30,Ivanka pri Dunaji

PaedDr. Monika KOLKOVÁ, Gymnázium A. Einsteina, Einsteinova 35, Ba

Mgr. Viera KOTIANOVÁ, SOŠ, Na pántoch 9, BA

Ing. Ľubomír KOVAĽ, SOŠ, Ivanská cesta 21, BA

RNDr. Oľga KUBÁNKOVÁ, Gymnázium, ul. Ivana Horvátha 14, BA

Mgr. Alžbeta LEHOTSKÁ, Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva, Sklenárova 7, BA

Ing. Ida MATUŠKOVIČOVÁ , Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska, Kostolná 3, Modra

Ing. Aurel RAKÚS, Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova 20, BA

Mgr. Elena RYBÁROVÁ, SOŠ Svätoplukova 2, BA

PaedDr. Ivan SASÁK, Školský internát, Trnavská 2, BA

Ing. Helena SEDLÁČKOVÁ, Obchodná akadémia, Račianska 107, BA

RNDr. Juraj SURÁN, SPŠ strojnícka, Fajnorovo nábr. 5, BA

Mgr. Darina TARASOVIČOVÁ, SOŠ polygrafická, Račianska 190, BA

Bc. Beáta TVARUSKOVÁ, SOŠ G. Čejku, Bratislavská 11, Malinovo

Mgr. Martin ZVALO, Športové gymnázium, Ostredková 10, BA

Ocenení učitelia v roku 2010

Mgr. Vojtech Dávid,  Základná škola a gymnázium s vyučovacím jazykom madarským, Dunajská 13, Bratislava

RNDr. Augustín Šutta,  Gymnázium Ivana Horvátha, I. Horvátha 14, Bratislava

Mgr. Magdaléna Rakovská,  Gymnázium Ladislava Novomeského, Tomášikova 2, Bratislava

Mgr. Anna Koprdová,  Gymnázium, Senecká 2, Pezinok

Mgr. Andrea Marenčáková,  Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, Teplická 7, Bratislava

Mgr. Mária Včasná,  SPŠ elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava

Mgr. Janka Maňová,  Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava

Mgr. Mária Fialová,  Obchodná akadémia, Myslenická 1, Pezinok

Mgr. art. Igor Hrabinský,  Konzervatórium, Tolstého 11, Bratislava

PhDr. Anna Böhmerová,  SOŠ knihovníckych a informačných štúdií, Kadnárova 7, Bratislava

PhDr. Dagmar Kubicová,  Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, Bratislava

Mgr. Katarína Križanovičová,  SOŠ polygrafická, Račianska 190, Bratislava

Ing. Jana Palšovičová,  SOŠ, Ivanská cesta 21, Bratislava

PhDr. Božena Schmidtová,  SOŠ, Na pántoch 9, Bratislava

Ing. Anna Cíferská,  SOŠ, Hlinícka 1, Bratislava

Ing. Valéria Káčerová,  Obchodná akadémia, Dudova 4, Bratislava

Viera Kubíková,  SOŠ elektrotechnická, Rybničná 59, Bratislava

 

Ocenení učitelia v roku 2008

Mgr. Helena Bertaová , ZšaG, Dunajská 13, Bratislava

RNDr. Zuzana Frková  , Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava

PaedDr. Slavěna Koštialová   , Gymnázium J. Papánka, Vazovova 6, Bratislava

Mgr. Jozef Gerboc , Športové gymnázium, Ostredková 10, Bratislava

Mgr. Jarmila Šimková , Gymnázium, Hubeného 23, Bratislava

Mgr. Pavol Hason   , Gymnázium, Pankúchova 6, BA

Mgr. Agnesa Frčová  ,  Gymnázium A. Bernoláka, Lichnerova 69, Senec

Ing. Felix Dömény, SPŠS, Fajnorovo nábr. 5, BA

RNDr. Jana Černáková  , SPŠE, Zochova 9, Bratislava

Mgr. Želmíra Vrchovinová   ,  SPŠE, K. Adlera 5, BA

Radovan Hornáček   , SVOŠ, Kostolná 3, Modra

PhDr. Daniela Križanová  , PaSA, Bullova 2, BA

Ing. Mária Žideková  , ZSŠD, Sklenárova 9, BA

Ing. Katarína Klimová  , ZSŠ potravinárska, Harmincova 1, BA

Libuša Podhradská  , ZHA, Mikovíniho 1, BA

Mgr. Viera Šafáriková   , SOU, Svätoplukova 2, BA

Jozef Kostka , SOU stavebné, Ružinovská 1, BA

Bc. Mária Matovičová  ,  SOU obchodné, Na pántoch 9, BA

Mikuláš Dušan , SOU strojárske, Vranovská 4, BA

Dáša Mudrončíková  , Domov mládeže pre SZŠ, Trnavská 2, BA

Ing. Rudolf Holenka  , SOU strojárske, J. Jonáša 5, BA

Zuzana Andraščíková   , SOU obchodné S. Jurkoviča, Sklenárova 1, BA

RNDr. Elena Krajčírová , Gymnázium, Ul. 1. mája 8, Malacky

RNDr. Jela Ceconíková   , Gymnázium, Pankúchova 6, BA

Ing. Simona Priecelová   , OA, Nevädzová 3, BA

Ocenení učitelia v roku 2017

Ing. Mária Brondošová, SPŠ Drieňová, Bratislava

Ing. Štefánia Danišková, SOŠ Na pántoch, Bratislava

RNDr. Mária Dojčanová, SPŠ Hálova, Bratislava

PhDr. Darina Fiebigová, GY Pankúchova, Bratislava

Ing. Zoltán Heringeš, SOŠ záhradnícka, Malinovo

Ing. Ľubomíra Hrubanová, SOŠ Kysucká, Senec

Jozef Janata, SOŠ, Sklenárova 9, Bratislava

Ing. Ľubomír Kovaľ, SOŠ Ivanská cesta, Bratislava

Mgr. Jozef Krnáč, ŠGY Ostredkova, Bratislava

Mgr. Jana Kučerová, GY, Modra

Ing. Eva Kušnírová, SŠ, Tokajícka, Bratislava

Ing. Kornélia Lohyňová, HA, Mikovíniho, Bratislava

Mgr. art. Ján Matus, Konzervatórium, Tolstého, Bratislava

Mgr. Anna Morávková, SŠ, Ivanka pri Dunaji

Ing. Juraj Peštuka, SPŠ, Fajnorovo, Bratislava

Ing. Eva Púčiková, SOŠ Sklenárova 1, Bratislava

Mgr. art. Daniela Skácelová, Tanečné konz., Gorazdova, Bratislava

PaedDr. Alena Trajdová, SOŠ, Kadnárova, Bratislava

Irina Valentová, SOŠ, Kostolná, Modra

PaedDr. Zora Zarevúcka, GY, Tomášikova, Bratislava

Ocenení učitelia v roku 2015

Ing. Asena Benetinová, SPŠE K. Adlera 5, BA

Jozef Bordáč, SOŠ technická, Vranovská 4, BA

Mgr. Alena Brychtová, SPŠE Hálova 16, BA

Ing. Vlastimil Bukovinský, SOŠ Kysucká 14, Senec

Bc. František Cedula, SOŠ informačných technológií, Hlinická 1, BA

PaedDr. Ingrid Feriancová, GY J. Papánka Vazovova 6, BA

Ing. Kamila Fogtová, SOŠ dopravná Sklenárova 9, BA

Mgr. Soňa Holéczyová, GY Pankúchova, BA

Ing. Darina Kováčiková, SOŠ podnikania Strečnianska 20, BA

PhDr. Mária Križanová, SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9, BA

Matilda Mičunková, SOŠ obchodu a služieb S. Jurkoviča, Sklenárova 1, BA

Ing. Dana Navarová, OA Myslenická 1, Pezinok

Mgr. Mária Rodziňáková, GY Hubeného 23, BA

Stanislav Rýchly, SOŠ vinársko-ovocinárska, Kostolná 3, Modra

Ing. Zdenka Skaličanová, Spojená škola SNP 30 Ivanka pri Dunaji

Mgr. Renáta Šramová, Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium, Teplická 7, BA

Ing. Jarmila Támová, SOŠ záhradnícka G. Čejku, Bratislavská 44, Malinovo

PhDr. Jana Varadinková, Pedagogická a sociálna akadémia, Bullova 2, BA

PaedDr. Judita Young, ZŠ a GY s vyučovacím jazykom maďarským, Dunajská 13, BA

Ing. Oľga Žikavská, Hotelová akadémia Mikovíniho 1, BA

Ocenení učitelia v roku 2013
 1. PhDr. Veronika Bebjaková, Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 20, Bratislava
 2. Mgr. Jana Bohunická, Gymnázium Jána Papánka, Vazovova 6, Bratislava
 3. Ing. Milan Ferenčík, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova 9, Bratislava
 4. Ing. Elena Imríšková, Obchodná akadémia, Nevädzova 3, Bratislava
 5. Mgr. Alžbeta Ivanová, Gymnázium Antona Bernoláka, Lichnerova 69, Senec
 6. Mgr. Emília Jančušková, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava
 7. RNDr. Felicita Jankovičová, Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, Bratislava
 8. JUDr. Michal Janoš, Konzervatórium, Tolstého 11, Bratislava
 9. RNDr. Mária Králová, Stredná odborná škola podnikania, Strečnianska 20, Bratislava
 10. Mgr. art. Táňa Lapinová, Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej, Gorazdova 20, Bratislava
 11. Ing. Silvia Loffayová, Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo 50, Bratislava
 12. PhDr. Viera Lojová, Pedagogická a sociálna akadémia, Bullova 2, Bratislava
 13. Mgr. Róbert Mezei, Gymnázium, Pankúchova 6, Bratislava
 14. Štefan Obselka, Stredná odborná škola, Kysucká 14, Senec
 15. Ing. Rastislav Schön, Stredná odborná škola vinársko – ovocinárska, Kostolná 3, Modra
 16. Jozef Siekel, Stredná odborná škola dopravná, Sklenárova 9, Bratislava
 17. Mgr. Erika Turcsányová, Spojená škola, Tokajícka 24, Bratislava
 18. MUDr. Viera Vavreková, Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, Bratislava
 19. Ing. Eva Vicenová, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Karola Adlera 5, Bratislava
 20. PhDr. Alena Vokounová, Gymnázium, Grösslingova 18, Bratislava
Ocenení učitelia v roku 2011

Ľubica Lichvárová,  Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča, Sklenárova 1, Bratislava

Mgr. Beáta Miklošová,  Gymnázium Jána Papánka, Vazovova 6, Bratislava

Bc. Marián Franko,  SOŠ technická, Vranovská 4, Bratislava

Ing. Nataša Soboličová,  Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava

Mgr. Oldřich Mrázek,  Stredná priemyselná škola strojnícka, Fajnorovo nábrežie č. 5, Bratislava

Mgr. Mária Černáková,  SPŠ stavebná, Drieňová 35, Bratislava

Mgr. Jarmila Bachanová,  Pedagogická a kultúrna akadémia, Sokolská 6, Modra

Mgr. art. Tibor Ghillány,  Konzervatórium, Tolstého 11, Bratislava

Ing. Mária Reichová,  Gymnázium, Pankúchova 6, Bratislava

Mgr. Žofia Mačugová,  Pedagogická a sociálna akadémia, Bullova 2, Bratislava

Mgr. Danka Uličná,  SOŠ geodetická , Vazovova 14, Bratislava

Mgr. Jana Bachratá,  Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, Bratislava

PhDr. Elena Balážová,  Gymnázium, Hubeného 23, Bratislava

Ing. Janka Krošláková,  Stredná odborná škola, Farského 9, Bratislava

Karin Alaverdjan,  Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej, Gorazdova 20, Bratislava

Ľubomír Gamboš,  SOŠ dopravná, Sklenárova 9, 821 09 Bratislava

Ing. Janka Maštrlová,  SOŠ automobilová, J. Jonáša 5, Bratislava

Ing. František Végh,  SPŠE, K. Adlera 5, Bratislava

Ing. Marta Hospodárová,  Gymnázium A. Bernoláka, Lichnerova 69, Senec

Mgr. Peter Polgár,  SOŠ elektrotechnická, Rybničná 59, Bratislava

Ocenení učitelia v roku 2009

Mgr. Danica Grnáčová, Gymnázium K. Štúra, Nám. slobody 5, Modra

Mgr. Ľuboš Čepka, Gymnázium, Ulica 1. mája 8, Malacky

 Mgr. Katarína Žabková, Jazyková škola, Palisády 38, Bratislava

PaedDr. Irena Kováčová, Gymnázium A. Einsteina, Einsteinova 35, Bratislava

PaedDr. Agáta Kotlebová , Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava

Ing. Tatiana Mókosová , SOŠ S. Jurkoviča, Sklenárova 1, Bratislava

PhDr. Ján Popelár, CSc., OA, Dudova 4, Bratislava

Mgr. Jozef Matejovič , SOŠ vinársko-ovocinárska, Kostolná 3, Modra

RNDr. Katarína Škultétyová , SOŠ, Račianska 105, Bratislava

Akad. soch. Marián Huba , ŠÚV J. Vydru, Dúbravská cesta 11, Bratislava

Mgr. Iveta Beluská  , SOŠ Znievska 2 – 4, Bratislava

Ing. Mariana Gaálová , SPŠD, Kvačalova 20, Bratislava

Marta Lukáčová, SOŠ, Vranovská 4, Bratislava

Ing. Eva Puškáčová , SOŠ, Farského 9, Bratislava

Rudolf Liška , SOŠ, Sklenárova 9, Bratislava

Mgr. Ľubica Kaľavská ,  SPŠS, Drieňová 35, Bratislava

Ing. Eva Šataníková  , SOŠ geodetická, Vazovova 14, Bratislava

Mária Vajdová , Školský internát, Vranovská 2, Bratislava

Anna Brunerová , SOŠ, Farského 9, Bratislava

Mgr. Darina Chobotová , OA, Nevädzová 3, Bratislava

Ocenení učitelia v roku 2007

Anna Adamovičová, ZSŠ potravinárska Harmincova 1, 841 01 Bratislava

Anna Bačíková, SOUE Rybničná 59, 831 07 Bratislava

Štefan Frank, SOUE Pod Holým vrchom,Záh. Bystrica, 841 06 Bratislava

Mgr. Jana Guštafíková, SOU M. R. Štefánika 9, 902 01 Pezinok

Ing. Alžbeta Halmová, Gymnázium I. Horvátha, I. Horvátha 14, 821 03 Bratislava

Ing. Alena Horáčková, OA Račianska 107, 831 02 Bratislava

RNDr. Ivan Janák, ZSŠ polygrafická Račianska 190, 835 26 Bratislava

Mgr. Cyril Jurčík, PaKA Modra, Sokolská 6, 900 01 Modra

Ing. Alena Kovácsová, ZSŠ drevárska Pavlovičova 3, 821 04 Bratislava

Ing. Darina Kováčová, SOU stavebné, Ivánska cesta 21, 826 01 Bratislava

RNDr. Eva Kozová, SPŠ dopravná, Kvačalova 20, 821 08 Bratislava

Dr. Mathias Kramar, Gymnázium L. Novomeského, Tomášikova 2, 827 26 Bratislava

Ing. Eva Kubišová, SPŠ stroj. Fajnorovo nábr. 5, 814 75 Bratislava

Mgr. Alžbeta Lehotská, ZSŠ scén. výtv. Sklenárova 7, 824 89 Bratislava

Ing. Blahoslava Lenárová, SPŠE Zochova 9, 811 03 Bratislava

Ing. Mária Majcherová, OA Nevädzová 3, 820 07 Bratislava

Oľga Matejovičová, Gymnázium Pezinok, Senecká 2, 902 01 Pezinok

RNDr. Viera Mojžišová, Gymnázium Malacky, Ul. 1. mája 8, 901 01 Malacky

Alexander Papp, Gymnázium A. Einsteina, Einsteinova 35, 852 03 Bratislava

Carmen Valovičová, SOU pôšt a telekomunikácií, Hlinícka 1, 834 01 Bratislava

Aktuálne správy
Valentínska kvapka krvi

Valentínska kvapka krvi

Žiaci SPOJENEJ ŠKOLY  na Tokajíckej ulici  zareagovali na výzvu a neváhali sa zapojiť do celoslovenskej  kampane, ktorú vyhlásil Slovenský Červený kríž na podporu bezpríspevkového darcovstva krvi. Heslo kampane: „Láska lieči“ napomáha chorým ľuďom, ktorí čakajú na...

OPEN INTERNATIONAL CHAMPIONSHIP OF EUROPE CROWN OF CREATIVITY 2020

OPEN INTERNATIONAL CHAMPIONSHIP OF EUROPE CROWN OF CREATIVITY 2020

Dňa 4.2 2020 sa konalo na SPŠE Hálova 16 v Bratislave  finále súťaže  OPEN INTERNATIONAL CHAMPIONSHIP OF EUROPE CROWN OF CREATIVITY 2020 . Súťaž organizovala Asociácia Fisy, akreditovaná Ministerstvom školstva, mládeže a telovýchovy Českej republiky. SOŠ Kaderníctva...

Kafé Scherz ovládli mladí ľudia zo Spojenej školy na Tokajíckej ulici

Kafé Scherz ovládli mladí ľudia zo Spojenej školy na Tokajíckej ulici

V stredu 5. 2. 2020 netradičnú kaviareň Kafé Scherz ovládli mladí ľudia zo Spojenej školy na Tokajíckej ulici. Vernisážou otvorili výstavu svojich prác žiaci spolu s pedagógmi tejto školy a prítomnými hosťami, prezentovali sa  kresbou suchým pastelom, prácou...

Valentínska kvapka krvi

Valentínska kvapka krvi

Žiaci SPOJENEJ ŠKOLY  na Tokajíckej ulici  zareagovali na výzvu a neváhali sa zapojiť do celoslovenskej  kampane, ktorú vyhlásil Slovenský Červený kríž na podporu bezpríspevkového darcovstva krvi. Heslo kampane: „Láska lieči“ napomáha chorým ľuďom, ktorí čakajú na...