Za trhanie snežienok v chránených územiach hrozí pokuta

2971

S príchodom jarného obdobia sa spája práve biely kvet snežienky. Vedeli ste, že snežienky sú zákonom chránené a za ich zber v chránenej oblasti hrozí pokuta viac ako 3-tisíc eur? Faktom je, že ak si chcete slobodne nazbierať snežienky, nemali by ste sa za nimi vybrať do oblastí, ktoré sa nachádzajú v treťom a vyššom stupni ochrany.

Za jeho odtrhnutie v oblasti s vyšším stupňom ochrany však previnilec riskuje pokutu. Snežienky sa smú trhať v záhradách, lúkach, lesoch, hájoch a iných oblastiach do druhého stupňa ochrany vrátane. Na území národných parkov, prírodných rezervácií a iných chránených areáloch s tretím až piatym stupňom ochrany je jej zbieranie a rovnako aj zber ďalších rastlín vrátane ich plodov zakázané. Zákaz sa vzťahuje aj na samotné kvety snežienok. Za ich nezákonné natrhanie hrozí previnilcovi pokuta až do výšky 3 300 eur. Natrhať si snežienky je teda dovolené, ale je potrebné dať si pozor, aby pochádzali z voľnej prírody maximálne v prvom a druhom stupni ochrany územia. Ak snežienky vyrástli napríklad v záhrade, je dovolené ich natrhať bez postihov.  Do roku 2003 bola snežienka jarná na Slovensku vo voľnej prírode chránená. Zapríčinil to masívny zber kvetov najmä pred Medzinárodným dňom žien.

Na území Petržalky je 5 takýchto chránených oblastí: Soví les (4. stupeň), Hrabina (4. stupeň), Chorvátske rameno (4. stupeň), prírodná rezervácia Starý háj (5. stupeň), Pečniansky les (2.,3. a 4. stupeň). Všade inde v Petržalke je zber snežienok povolený. Môžete si ich nazbierať napríklad v lužných lesoch, ktoré sú takisto chránené, no platí v nich iba 1. stupeň ochrany.

Zdroj: enviroportal.sk, Petržalka