Kam na strednú? Pozývame vás na Dni otvorených dverí stredných škôl

1284

Bratislavský samosprávny kraj má vo svojej pôsobnosti 54 stredných škôl, čiže deviataci základných škôl si naozaj majú z čoho vyberať. Práve toto je obdobie, kedy začínajú uvažovať, čo ďalej, kam budú smerovať ich kroky. Niektorí vedia svoje povolanie od malička, ale iní si to potrebujú ujasniť, všetko preskúmať.

Na to sú ideálne Dni otvorených dverí, ktoré školy organizujú niekoľkokrát do roka. Privítajú vo svojich priestoroch možno aj svojich budúcich študentov, ktorí zistia podrobnosti o štúdiu, odboroch, úspechoch, mimoškolských aktivitách. Pozývame vás na Dni otvorených dverí župných stredných škôl.

Názov školyDeň otvorených dverí v školskom roku 2022/2023
Gymnázium Grösslingova 18 BA16. novembra 2022, od 11:00 do 15:00
Gymnázium Karola Štúra Modra2. februára 2023
Gymnázium J. Papánka, Vazovova 6 BA30. januára 2023, cca od 13:00
Gymnázium I. Horvátha BA8. decembra 2022
Gymnázium L. Novomeského Tomášikova 2 BAvirtuálny DOD
Gymnázium Hubeného 23 BA7. decembra 2022, od 8.15 do 13.45
Gymnázium A. Einsteina BA6. decembra od 13:00-18:00
Gymnázium 1. mája 8, Malacky24. novembra 2022
Gymnázium Senecká 2, Pezinok12.12. 2022, od 8.30 do 14.00 
 19.12. 2022 od 14.00 do 18.00 
 od 16. do 20.januára 2023 – individuálne konzultácie pre rodičov (po predchádzajúcej dohode)
Gymnázium A. Bernoláka Senec24. novembra 2022 – pre 8. a 9. roč. ZŠ J.G.Tajovského Senec 
 25. novembra 2022 – pre 8.a 9. roč. ostatných ZŠ zo Senca a okolia
 9. februára 2023 – pre 5. roč. ZŠ – žiaci
 9. februára 2023 o 17:00 hod. pre rodičov piatakov
ŠpMND a Gym, Teplická 7, BA8. februára 2023
ZŠ a Gym s VJM, Dunajská 13, BA10. februára 2023
Hotelová akadémia Mikovíniho 1 BA01. decembra 2022, od 9:00 do 14:00
SOŠ gastr. a hotel. Služieb Farského 9, BA22. novembra 2022, od 09:00 do 14:00
 17. januára 2023, od 09:00 do 14:00
SOŠ hotel. služieb a obchodu, Na pántoch BA07. decembra 2022, od 9:00 do 15:00
 14. februára 2023, od 9:00 do 15:00
OA Nevädzova 3 BA20. októbra 2022, od 17.00 do 19.00
 17. februára 2023, od 8.00 do 12.00
OA Račianska 107 BA25. októbra 2022
 17. februára 2023
OA Dudova 4 BA1. decembra 2022, od 8:30 do 14:00
 7. februára 2023, od 8:30 do 14:00
OA Myslenická 1 Pezinok23. novembra 2022, od 8:00 do 16:00
SOŠ podnikania a služieb Myslenická 1 Pezinok24. novembra 2022
 8. decembra 2022
 8. februára 2023
SOŠ podnikania Strečnianska 20 BA28. novembra 2022  
 6. februára 2023
SOŠ pedagogická Sokolská 6 Modra23. novembra 2022
 1. februára 2023
SOŠ pedagogická Bullova 2 BA17. októbra 2022 o 14:00
 06. februára 2023 o 14:00
SOŠ beauty služieb, Račianska 105 BA30. novembra 2022, od 10:00 do 16:00
SOŠ kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova BA14.-16.november 2022
 orientačne v mesiaci február 2023
SOŠ masm. a inf. štúdií, Kadnárová 7 BA8. novembra 2022
SOŠ obchodu a služieb S. Jurkoviča, Sklenárova 1 BA8. novembra 2022
 14. februára 2023
Konzervatórium Tolstého 11 BA12. novembra 2022
 21. januára 2023
 1. apríla 2023
Tanečné konzer. E. Jaczovej Gorazdova 20 BA27. januára 2023, od 14:00 do 18:00
Škola umeleckého priemyslu, Sklenárova 7 BA10. novembra 2022, od 09:30 do 17:30
ŠUP Jozefa Vydru Dúbravská cesta 11 BA25. novembra 2022
 3. marca 2023
SPŠ elektrotechnická Zochova 9 BA16. novembra 2022, od 9:00 do 15:00
SPŠ elektrotechnická K. Adlera 5 BA25. októbra 2022, od 10:00 do 16:00
 február 2023 (termín bude upresnený)
SPŠ elektrotechnická Hálova 16 BA18. októbra 2022
 15. novembra 2022
 19. januára 2023
 9. februára 2023
 9. marca 2023
SPŠ strojnícka Fajnorovo nábrežie BA10.novembra 2022, od 9:00 do 17:00
 15. februára 2023
SPŠ dopravná Kvačalova 20 BA9. novembra 2022
 8. februára 2023
SPŠ stavebná a geodetická Drieňová 35 BA16. novembra 2022
 7. februára 2022
SOŠ elektrotechnická Rybničná 59 BA3. novembra 2022, od 8:00 do 16:00
 24. novembra 2022, od 8:00 do 16:00
SOŠ inform. technológií Hlinická 1 BA29. novembra 2022, 08:00 do 15:30
SOŠ chemická Vlčie hrdlo 50 BAPrezenčne – 15. novembra 2022, 15. decembra 2022 , 25. januára 2023
 Online – 3. novembra 2022, 1. decembra 2022,  12. januára 2023
SOŠ vinársko-ovocinárska Kostolná 3 Modra26. októbra 2022, od 8:00 do 17:00
 22. novembra 2022, od 8:00 do 17:00
 13. decembra 2022, od 8:00 do 17:00
SOŠ dopravná Kvačalova 20 BA20. decembra 2022
 15. februára 2023
SOŠ technológií a remesiel Ivanská cesta 21 BA8. november 2022, od 8:30 do 12:00
 12. november 2022 (SOBOTA) – od 9:00 do 12:00
SOŠ polygrafická Račianska 190 BA18. októbra 2022, od 9,00 do 14,00
SOŠ technická Vranovská 4 BA11.októbra 2022
 9. novembra 2022
 25. januára 2023
 14. februára 2023
SOŠ automob. a podnikania Kysucká 14 Senec1. decembra 2022
 9. februára 2023
SZŠ Záhradnícka 44 BA25. novembra 2022, od 10:00 do 14:00
 10. februára 2023, od 10:00 do 14:00
SZŠ Strečnianska 20 BA16. novembra 2022, od 08:00 do 16:00
 1. februára 2023, od 08:00 do 16:00
SŠ s VJM Lichnerova 71 Senec23. novembra 2022
Spojená škola  Bratislavská 44 Malinovo25. októbra 2022, od 8:00 do 17:00 (súťaž v aranžovaní)
 26. októbra 2022, od 8:00 do 17:00
 27. októbra 2022, od 8:00 do 11:00
Spojená škola Pankúchova 6 BA29. novembra 2022
Spojená škola Ostredkova 10 BA3. februára 2022
Spojená škola Tokajícka 24 BA16. novembra 2022
 13. februára 2023
Spojená škola SNP 30 Ivanka pri Dunaji5. októbra 2022
 4. novembra 2022
 16. novembra 2022
 9. decembra 2022
 10. decembra 2022
 6. februára 2023
 28. februára 2023
 23. marca 2023

Pre lepšiu orientáciu sa v ponuke stredných župných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK majú žiaci, rodičia a výchovní poradcovia k dispozícii nielen webovú stránku www.strednapremna.sk ale aj brožúru Končíš základku? Vyber si strednú podľa seba!