Kam na strednú? Pozývame vás na Dni otvorených dverí stredných škôl

2527

Bratislavský samosprávny kraj má vo svojej pôsobnosti 54 stredných škôl, čiže deviataci základných škôl si naozaj majú z čoho vyberať. Práve toto je obdobie, kedy začínajú uvažovať, čo ďalej, kam budú smerovať ich kroky. Niektorí vedia svoje povolanie od malička, ale iní si to potrebujú ujasniť, všetko preskúmať.

Na to sú ideálne Dni otvorených dverí, ktoré školy organizujú niekoľkokrát do roka. Privítajú vo svojich priestoroch možno aj svojich budúcich študentov, ktorí zistia podrobnosti o štúdiu, odboroch, úspechoch, mimoškolských aktivitách. Pozývame vás na Dni otvorených dverí župných stredných škôl.

Názov školyDeň otvorených dverí v školskom roku 2022/2023
Gymnázium L. Novomeského Tomášikova 2 BAvirtuálny DOD
SOŠ hotel. služieb a obchodu, Na pántoch BA14. februára 2023, od 9:00 do 15:00
OA Nevädzova 3 BA17. februára 2023, od 8.00 do 12.00
OA Račianska 107 BA17. februára 2023
SOŠ kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova BAorientačne v mesiaci február 2023
SOŠ obchodu a služieb S. Jurkoviča, Sklenárova 1 BA14. februára 2023
 1. apríla 2023
ŠUP Jozefa Vydru Dúbravská cesta 11 BA3. marca 2023
SPŠ elektrotechnická K. Adlera 5 BAfebruár 2023 (termín bude upresnený)
SPŠ elektrotechnická Hálova 16 BA9. marca 2023
SPŠ strojnícka Fajnorovo nábrežie BA15. februára 2023
SOŠ dopravná Kvačalova 20 BA15. februára 2023
SOŠ technická Vranovská 4 BA14. februára 2023
Spojená škola Tokajícka 24 BA16. februára 2023
Spojená škola SNP 30 Ivanka pri Dunaji28. februára 2023
 23. marca 2023

Pre lepšiu orientáciu sa v ponuke stredných župných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK majú žiaci, rodičia a výchovní poradcovia k dispozícii nielen webovú stránku www.strednapremna.sk ale aj brožúru Končíš základku? Vyber si strednú podľa seba!