Komunikácia pre peších v Slovenskom Grobe

63

Obec v roku 2021 zrealizovala projekt v rámci plnenia PHRSR s názvom Komunikácia pre peších.

Projekt predstavuje kapitálový výdavok obce financovaný z rozpočtu obce.

Okres: Pezinok

Obec: Slovenský Grob

Celkové výdavky projektu: 39 705 €