Kancelária predsedu

Mgr. Andrea Urmaničová

Riaditeľka Kancelárie predsedu
Tel. č.: 02/ 4826 4152
E-mail: andrea.urmanicova@region-bsk.sk

Sekretariát predsedu

Mgr. Dominika Rybárová

Asistentka riaditeľky Kancelárie predsedu
Tel. č.: 02/4826 4221
E-mail: dominika.rybarova@region-bsk.sk

Mgr. Peter Oláh

Asistent predsedu
Tel. č.: 02/4826 4310
E-mail: peter.olah@region-bsk.sk

Mgr. Katarína Miklošová

Asistentka podpredsedníčky BSK A. Ožvaldovej
Tel. č.: 02/4826 4136
E-mail: katarina.miklosova@region-bsk.sk

Ingrid Šafáriková

Asistentka podpredsedníčky BSK E. Pätoprstej a podpredsedu BSK M. Krippela
Tel. č.: 02/4826 4206
E-mail: ingrid.safarikova@region-bsk.sk

Oddelenie zahraničných vzťahov, protokolu a európskych záležitostí

Mgr. Jana Brillová

Vedúca oddelenia
Tel. č.: 02/4826 4153
E-mail: jana.brillova@region-bsk.sk

Mgr. Michaela Kunská

Referentka
Tel. č.: 02/ 4826 4158
E-mail: michaela.kunska@region-bsk.sk

Ing. Karin Böhmanová

Referentka
Tel. č.: 02/ 4826 4502
E-mail: karin.bohmanova@region-bsk.sk

Ing. Jaroslava Letenayová

Referentka
Tel. č.: 02/4826 4504
E-mail: jaroslava.letenayova@region-bsk.sk

Oddelenie vnútorného auditu

Ing. Pavol Fischer

Referent
Tel. č.: 02/4826 4191
E-mail: pavol.fischer@region-bsk.sk

Organizačné oddelenie

Mgr. Jana Vaculová

Vedúca organizačného oddelenia
Tel. č.: 02/4826 4532
E-mail: jana.vaculova@region-bsk.sk

Ing. Adriána Hanková

Referentka
Tel. č.: 02/4826 4888
E-mail: adriana.hankova@region-bsk.sk

Mgr. Terézia Rožková

Referentka
Tel. č.: 02/4826 4220
E-mail: terezia.rozkova@region-bsk.sk

Vyberte si odbor