Odbor komunikácie a propagácie

Ing. Michal Feik

Riaditeľ odboru
Tel. č.: 02/ 4826 4270
E-mail: michal.feik@region-bsk.sk

Mgr. Janka Luňáková

Asistentka
Tel. č.: 02/ 4826 4271
E-mail: janka.lunakova@region-bsk.sk

Oddelenie komunikácie s médiami

Mgr. Lucia Forman Habancová

Hovorkyňa BSK
Tel. č.: 02/ 4826 4997
Mobil: 0903 480 471
E-mail: lucia.forman@region-bsk.sk

Monika Kováčová ArtD.

Referentka / Fotografka a producentka videí
Tel. č.: 02/ 4826 4210
E-mail: monika.kovacova@region-bsk.sk

JUDr. Jozef Gabík, PhD.

Referent / Komunikácia strategických projektov
Tel. č.: 02/ 4826 4209
E-mail: jozef.gabik@region-bsk.sk

Oddelenie online komunikácie

Ing. Alena Cehláriková Záleská

Referentka
Tel. č.: 02/ 4826 4170
E-mail: alena.cehlarikova@region-bsk.sk

Bc. Marek Muzika

Webdeveloper
Tel. č.: 02/ 4826 4355
E-mail: marek.muzika@region-bsk.sk

Mgr. Michaela Szuščíková

Referentka / Editorka portálu BratislavskyKraj.sk
Tel. č.: 02/ 4826 4300
E-mail: michaela.szuscikova@region-bsk.sk

Ing. Adela Pekárková

Referentka / Špecialistka na sociálne siete
Tel. č.: 02/ 4826 4304
E-mail: adela.pekarkova@region-bsk.sk

Oddelenie propagácie a organizácie podujatí

Katarína Weissová

Vedúca marketingového oddelenia / Marketingová manažérka
Tel. č.: 02/ 4826 4305
E-mail: katarina.weissova@region-bsk.sk

Jana Klaisová

Referentka / Printová produkcia a nákup médií
Tel. č.: 02/ 4826 4555
E-mail: jana.klaisova@region-bsk.sk

Michal Hrčka

Referent / Event manažér
Tel. č.: 02/ 4826 4432
E-mail: michal.hrcka@region-bsk.sk

Mgr. Samuel Barát

Referent / Produkčný
Tel. č.: 02/ 4826 4252
E-mail: samuel.barat@region-bsk.sk

Vyberte si odbor