Odbor komunikácie a propagácie

Ing. Michal Feik, PhD.

Riaditeľ odboru
Tel. č.: 02/ 4826 4270
E-mail: michal.feik@region-bsk.sk

Mgr. Janka Luňáková

Asistentka
Tel. č.: 02/ 4826 4271
E-mail: janka.lunakova@region-bsk.sk

Oddelenie komunikácie s médiami a verejnosťou

Mgr. Lucia Forman Habancová

Hovorkyňa
Tel. č.: 02/ 4826 4997
Mobil: 0903 480 471
E-mail: lucia.forman@region-bsk.sk

Ing. Adela Pekárková

Šéfredaktorka magazínu Bratislavský kraj
a internetového portálu Bratislavskykraj.sk

Tel. č.: 02/ 4826 4304
E-mail: adela.pekarkova@region-bsk.sk

Monika Kováčová ArtD.

Foto a videoprodukcia
Tel. č.: 02/ 4826 4210
E-mail: monika.kovacova@region-bsk.sk

Oddelenie online komunikácie

Bc. Marek Muzika

Vedúci oddelenia
Webdeveloper

Tel. č.: 02/ 4826 4355
E-mail: marek.muzika@region-bsk.sk

Mgr. Michaela Szusčíková

Editorka portálu BratislavskyKraj.sk
Tel. č.: 02/ 4826 4300
E-mail: michaela.szuscikova@region-bsk.sk

Bc. Ivana Lacho Javorníková

Publicita strategických projektov
Tel. č.: 02/ 4826 4306
E-mail: ivana.lacho@region-bsk.sk

Mgr. art. Jana Šantavá

Foto a videoprodukcia
Tel. č.: 02/ 4826 4334
E-mail: jana.santava@region-bsk.sk

Oddelenie marketingu

Katarína Weissová

Vedúca oddelenia
Marketingová manažérka

Tel. č.: 02/ 4826 4305
E-mail: katarina.weissova@region-bsk.sk

Jana Klaisová

Printová produkcia a nákup médií
Tel. č.: 02/ 4826 4555
E-mail: jana.klaisova@region-bsk.sk

Michal Hrčka

Event manažér
Tel. č.: 02/ 4826 4432
E-mail: michal.hrcka@region-bsk.sk

Mgr. Samuel Barát

Produkcia
Tel. č.: 02/ 4826 4252
E-mail: samuel.barat@region-bsk.sk

Vyberte si odbor