Útvar riaditeľky Úradu BSK

Ing. Patrícia Mešťan, MA

Riaditeľka úradu

Tel. č.: 02/ 4826 4201
E-mail: patricia.mestan@region-bsk.sk

Mgr. Emil Pavlík

Zástupca riaditeľky úradu
Tel. č.: 02/ 4826 4336
E-mail: emil.pavlik@region-bsk.sk

Mgr. Daniel Štepka

Referent
Tel. č.: 02/ 4826 4225
E-mail: daniel.stepka@region-bsk.sk

Sekretariát riaditeľky

Romana Švec Ferenczyová

Asistentka riaditeľky
Tel. č.: 02/ 4826 4205
E-mail: romana.svec@region-bsk.sk

Mgr. Terézia Hudzík

Asistentka riaditeľky
Tel. č.: 02/ 4826 4200
E-mail: terezia.hudzik@region-bsk.sk

Referát civilnej ochrany

Mgr. Dušan Slovák

Referent
Tel. č.: 02/ 4826 4177
E-mail: dusan.slovak@region-bsk.sk

Právne oddelenie

JUDr. Matúš Šaray

Vedúci oddelenia
Tel. č.: 02/ 4826 4285
E-mail: matus.saray@region-bsk.sk

Mgr. Jarmila Stanková

Referentka
Tel. č.: 02/ 4826 4166
E-mail: jarmila.stankova@region-bsk.sk

JUDr. Marián Matejovič

Referent
Tel. č.: 02/ 4826 4162
E-mail: marian.matejovic@region-bsk.sk

Mgr. Gabriela Korčáková

Referentka
Tel. č.: 02/ 4826 4346
E-mail: gabriela.korcakova@region-bsk.sk

Mgr. Viliam Náčiniak

Referent
Tel. č.: 02/ 4826 4137
E-mail: viliam.naciniak@region-bsk.sk

Mgr. Radovan Pinka

Referent
Tel. č.: 02/4826 4335
E-mail: radovan.pinka@region-bsk.sk

JUDr. Věra Homolová

Referentka
Tel. č.: 02/ 4826 4168
E-mail: vera.homolova@region-bsk.sk

Kristína Šimonovičová

Referentka
Tel. č.: 02/ 4826 4161
E-mail: kristina.simonovicova@region-bsk.sk

Mgr. Veronika Václavíková

Referentka
Tel. č.: 02/ 4826 4213
E-mail: veronika.vaclavikova@region-bsk.sk

Oddelenie riadenia ľudských zdrojov a miezd

JUDr. Melánia Durdovanská

Vedúca oddelenia
Tel. č.: 02/48 264 301
E-mail: melania.durdovanska@region-bsk.sk

Mgr. Ingrid Gábrišová Hovorková, MPH

Referentka
Tel. č.: 02/ 4826 4302
E-mail: ingrid.gabrisovahovorkova@region-bsk.sk

Ing. Gabriela Poliačiková

Referentka
Tel. č.: 02/ 4826 4923
E-mail: gabriela.poliacikova@region-bsk.sk

Beáta Kostická

Referentka
Tel. č.: 02/ 4826 4160
E-mail: beata.kosticka@region-bsk.sk

Ing. Miroslav Kuzma

Referent
Tel. č.: 02/ 4826 4164
E-mail: miroslav.kuzma@region-bsk.sk

Janka Pytlová

Referentka
Tel. č.: 02/ 4826 4128
E-mail: jana.pytlova@region-bsk.sk

Miroslava Hromadová

Referentka
Tel. č.: 02/ 4826 4159
E-mail: miroslava.hromadova@region-bsk.sk

Oddelenie autoprevádzky

Milan Molnár

Vedúci oddelenia
Tel. č.: 02/ 4826 4423
E-mail: milan.molnar@region-bsk.sk

Marta Iváncsaiová, DiS.

Referentka
Tel. č.: 02/ 4826 4423
E-mail: marta.ivancsaiova@region-bsk.sk

Rastislav Králik

Vodič
Tel. č.: 02/ 4826 4423
E-mail: rastislav.kralik@region-bsk.sk

Roman Chrenko

Vodič
Tel. č.: 02/ 4826 4423
E-mail: roman.chrenko@region-bsk.sk

Oddelenie kultúry

doc. Mgr. art. Svetlana Waradzinová

Vedúca oddelenia
Tel. č.: 02/4826 4399
E-mail: svetlana.waradzinova@region-bsk.sk

Mgr. Alžbeta Fialová

Asistentka
Tel. č.: 02/4826 4219
E-mail: alzbeta.fialova@region-bsk.sk

Bc. Tereza Langerová

Referentka
Tel. č.: 02/4826 4812
E-mail: tereza.langerova@region-bsk.sk

Mgr. Ján Mitáč

Referent
Tel. č.: 02/4826 4176
E-mail: jan.mitac@region-bsk.sk

Mgr. art. Lucia Rumplová

Referentka
Tel. č.: 02/4826 4199
E-mail: lucia.rumplova@region-bsk.sk

Andrej Púry

Referent
Tel. č.: 02/ 4826 4705
E-mail: andrej.pury@region-bsk.sk

Oddelenie informatiky

Jozef Rigó

Vedúci oddelenia
Tel. č.: 02/ 4826 4410
E-mail: jozef.rigo@region-bsk.sk

Jaroslav Ježek

Referent
Tel. č.: 02/ 4826 4666
E-mail: jaroslav.jezek@region-bsk.sk

Martin Hrivnák

Referent
Tel. č.: 02/ 4826 4667
E-mail: martin.hrivnak@region-bsk.sk

Marek Gernát

Referent
E-mail: marek.gernat@region-bsk.sk

Ing. Miroslav Kováč

Referent
Tel. č.: 02/ 4826 4407
E-mail: miroslav.kovac@region-bsk.sk

Oddelenie správy majetku

Mgr. Ľuboš Majer

Vedúci oddelenia
Tel. č.: 02/ 4826 4202
E-mail: lubos.majer@region-bsk.sk

Bc. Petra Kováčová

Referentka
Tel. č.: 02/ 4826 4702
E-mail: petra.kovacova@region-bsk.sk

Ing. Jana Valentová

Referentka
Tel. č.: 02/ 4826 4316
E-mail: jana.valentova@region-bsk.sk

Renáta Múčková

Referentka
Tel. č.: 02/ 4826 4700
E-mail: renata.muckova@region-bsk.sk

Lívia Tobolová

Referentka (podateľňa)
Tel. č.: 02/ 4826 4430
E-mail: livia.tobolova@region-bsk.sk

Zuzana Lencová

Referentka (podateľňa)
Tel. č.: 02/ 4826 4111
E-mail: zuzana.lencova@region-bsk.sk

Mgr. Dana Markošová

Referentka
Tel. č.: 02/ 4826 4418
E-mail: dana.markosova@region-bsk.sk

Ing. Pavel Chrťanský

Referent
Tel. č.: 02/ 4826 4531
E-mail: pavol.chrtansky@region-bsk.sk

Mgr. Erika Horváthová

Referentka
Tel. č.: 02/ 4826 4289
E-mail: erika.horvathova@region-bsk.sk

Roman Hanák

Referent (údržba)
Tel. č.: 02/ 4826 4280
E-mail: roman.hanak@region-bsk.sk

Stanislav Honz

Referent (údržba)
Tel. č.: 02/ 4826 4280
E-mail: stanislav.honz@region-bsk.sk

Bc. Soňa Gazdíková

Referentka
Tel. č.: 02/ 4826 4281
E-mail: sona.gazdikova@region-bsk.sk

Vyberte si odbor