Úvod Aktuálne o koronavíruse Fungovanie kraja Ako znížiť riziko nákazy

Ako znížiť riziko nákazy

Ako znížiť riziko nákazy

Ak chcete znížiť riziko nákazy, odporúčame dodržiavať nasledovné preventívne opatrenia:

  • často si umývajte ruky mydlom a vodou, najmenej po dobu 20 sekúnd – môžete použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu,
  • očí, nosa a úst sa nedotýkajte neumytými rukami,
  • zakrývajte si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahoďte do koša,
  • vyhýbajte sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky,
  • ak ste chorý, liečte sa doma,
  • zabráňte nechránenému kontaktu s divými alebo hospodárskymi zvieratami,
  • 14 dní od príchodu z oblasti postihnutej novým koronavírusom je potrebné kontrolovať svoj zdravotný stav (horúčka, kašeľ, bolesť hrdla, dýchavičnosť),
  • v prípade klinických príznakov po návrate je potrebné vyhľadať lekára a informovať ho o cestovateľskej anamnéze.

Všetko o koronavíruse

Opatrenia

Dôležité kontakty

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Tel. č.: 0917 222 682
E-mail: novykoronavirus@uvzsr.sk

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave

Tel. č.: 0917 426 075

Zasiahnuté oblasti

Podrobná celosvetová mapa oblastí zasiahnutých koronavírusom.