Úvod Kultúra a cestovný ruch

Kultúra a cestovný ruch

Kultúra

Oddelenie kultúry vytvára podmienky na tvorbu, prezentáciu a rozvoj kultúrnych hodnôt a kultúrnych aktivít a ochranu pamiatkového fondu v regióne, koordinuje činnosti kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK a vytvára organizačno-ekonomické, materiálno-technické a personálne podmienky...

Cestovný ruch

Zabezpečenie koordinácie regionálnych politík v prospech rozvoja cestovného ruchu na základe platného strategického dokumentu kraja, koncepčné a koordinačné zabezpečenie aktivít na úseku cestovného ruchu na úrovni samosprávneho kraja, spolupráca s krajskou organizáciou...

Voľný čas

Bratislavský kraj je miesto, kde na relatívne malom území nájdete takmer všetko: krásnu prírodu, výborné pracovné príležitosti, atraktívne miesta na oddych, bohatú históriu, ale aj unikátne kultúrne a architektonické pamiatky. A ešte čosi navyše: Všetko je doslova na skok...

Kultúra a voľný čas

Zobraziť všetko
Pred Starou radnicou stálo prvé bratislavské popravisko.

Bratislavské legendy: Popravy v starom Prešporku

0
Čo sa týka popráv, Bratislava má bohatú a temnú minulosť. Popraviská stáli na miestach, ktorými denodenne prechádzame, stretávame sa, či nakupujeme. Prečítajte si desivé historky o prešporských popravách. Dnes už nie je po popraviskách ani stopy. V stredoveku...

Každý týždeň iný zážitok: Vodná nádrž Zochova chata

0
Otužovanie je v móde, pretože posilňuje imunitný systém a pomáha chrániť pred chorobami. Začať môžete napríklad v čarovnom prostredí Zochovej chaty. Odborníci sa zhodujú, že otužovanie pôsobí preventívne proti angíne, respiračným infekciám, lieči vysoký...

Valentínsky pozdrav: Prijímateľom sociálnych služieb pomôžeme s doručovaním Valentínok

0
Ak poznáte niekoho v zariadení sociálnych služieb, povedzte mu o našej valentínskej „ponuke“. Zariadenia sociálnych služieb v kraji sa navzájom radi navštevujú, spoločne súťažia, organizujú posedenia  a všeličo iné. Už takmer rok však obyvatelia zariadení žijú izolovane, a preto sme...

Spoznajte kraj

Aktuálne podujatia