Kultúra

Čo pre vás robíme?

Oddelenie kultúry vytvára podmienky na tvorbu, prezentáciu a rozvoj kultúrnych hodnôt a kultúrnych aktivít a ochranu pamiatkového fondu v regióne, koordinuje činnosti kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK a vytvára organizačno-ekonomické, materiálno-technické a personálne podmienky pre ich efektívne pôsobenie. Podporuje významné regionálne kultúrne aktivity formou spolupráce prostredníctvom účelovo viazaných finančných prostriedkov …viac

Zriaďovaná kultúra

Informácie o kultúrnych zariadeniach v BSK:
- Divadlá
- Múzeum
- Knižnica
- Osvetové stredisko

Podpora kultúry v regióne

Aktuálne projekty regionálneho aj medzinárodného významu, v ktorých BSK participuje.

Nezriaďovaná kultúra

Formy a spôsoby podpory nezriaďovanej kultúry v Bratislavskom kraji:
- BRDS
- Cvernovka
- Kreatívny priemysel

Kultúrne dedičstvo BSK

Nehmotné a hmotné kultúrne dedičstvo kraja pod záštitou a správou Bratislavského samosprávneho kraja.

Strategické dokumenty v oblasti kultúry BSK

Aktuálne články

Všetky články

Spoznaj Vajnory – Svätý Florián

0
Kto stráži Vajnory? Predsa Svätý Florián - patrón hasičov. Táto 230 cm vysoká socha je národnou kultúrnou pamiatkou a Vajnory stráži nepretržite už od roku 1832. Jej autorom je...

Video: Deň vo vinohradoch

0
V Modre čakali vo svojich viniciach vinári na hostí a veruže ich bolo neúrekom. Páčilo sa im vínko aj prechádzky ku Kalvárii, do Harmónie, či Kráľovej a nádherný výhľad na mesto z...

Video: Najkrajší hrad v Malokarpatskej oblasti. Hrad Červený kameň

0
Najkrajší hrad v Malokarpatskej oblasti ponúka niekoľko okruhov, v rámci ktorých môžete preskúmať renesačnú pevnosť, severnú baštu, hradnú strážnicu, vnútorné aj vonkajšie predhradie a samozrejme dobovo zariadený interiér šľachty v štýle renesancie...

Kaštieľ v Modre

0
Pôvodný objekt pochádza z prelomu 16. a 17. storočia a slúžil ako obývaný mlyn. Stavba prešla postupne viacerými stavebnými etapami a úpravami a menila majiteľov. Kaštieľ nadobudol dnešnú podobu po romantickej úprave...

Park v Malinove

0
Malinovský kaštieľ je zo všetkých strán obklopený plochou parku zapísaným v zozname Národných kultúrnych pamiatok vrátane oplotenia. Zvyknú ho nazývať aj Apponyiho parkom. Rozlohou 13 hektárov sa radí medzi najrozsiahlejšie parky bratislavského...

Kalendár podujatí