Agropodnikanie – chov koní a jazdectvo

1084

Absolvent tohto študijného odboru a odborného zamerania hlbšie pozná metódy chovu koní, plemenitby, reprodukcie a odchovu koní, výživy a kŕmenia, výcviku koní a jazdcov, ekonomiku, princípy a metódy manažovania a prevádzkovania chovateľského, resp. jazdeckého zariadenia, agroturistiky, jazdeckej turistiky a hipoterapie. Pozná zásady zoohygieny a prevencie chorôb a zranení koní, základy podkováčskej starostlivosti, sedlárstva a remenárstva.