Animátor voľného času

896

Môže pracovať v centrách voľného času ako vedúci krúžkov či workshopov, pracovať v kultúre, organizovať, tvoriť kultúrne podujatia, sprevádzať v múzeách, galériách, pracovať v knižniciach či cestovnom ruchu.