Autoopravár – lakovník

606

– 3-ročný učebný odbor

– Obsahom odbornej prípravy sú opravy a diagnostika cestných motorových vozidiel. Špecializácia autoopravár – lakovník je zameraná na opravy a diagnostiku lakovania a povrchovej úpravy cestných motorových vozidiel.