Bankový pracovník

756

– 4-ročný odbor v systéme duálneho vzdelávania, odbor je v experimentálnom overovaní