Barbier

777

– 3-ročný učebný odbor

– techniky strihania, farbenia a úpravy vlasov, brady a fúzov