Bezpečnostné systémy v doprave a priemysle

1325

– zameraný na údržbu, opravy a diagnostiku bezpečnostných systémov – (školský rok 2021/22)