Chemik operátor

626

Absolvent študijného odboru chemik operátor je pripravený zastávať kľúčové pozície vonkajšieho a vnútorného operátora v jednej z najmodernejších rafinérií v Európe, v spoločnosti Slovnaft, a. s.