Chovateľ – chov koní a jazdectvo

803

Učebný plán v tomto odbornom zameraní je orientovaný na chov koní, zoohygienu a jazdecký výcvik. Absolvent je schopný vykonávať kvalifikované činnosti v chove koní, ošetrovať všetky vekové kategórie plemenných, športových, dostihových a ťažných koní. Dokáže ich pripraviť na pracovné využitie v sedle, záprahu, predvedenie koní na výkonnostné skúšky a športové súťaže. Žiaci majú možnosť získať licenciu jazdca a po absolvovaní skúšok môžu získať osvedčenie Inštruktora jazdectva I. kvalifikačného stupňa.