Fotograf

1054

Podmienky prijatia: ukončenie ZŠ, bez prijímacích skúšok. Trojročné štúdium je ukončené záverečnou skúškou (výučný list). Možnosť pokračovať v 2-ročnom štúdiu v odbore podnikanie v remeslách a službách ukončenom maturitnou skúškou.