Fotografický dizajn

630

Základy oddelenia odboru siahajú do názorovej orientácii BAUHAUSU, na vtedajšej ŠKOLE UMELECKÝCH REMESIEL v Bratislave pôsobili aj také osobnosti modernej fotografickej tvorby ako Jaromír Funke, Ladislav Kožehuba, Karel Plicka.

V súčasnosti sa program fotografického oddelenia delí na dva hlavné celky: fotografický dizajn a fotografickú tvorbu. Prvý a druhý ročník, to sú základy výtvarnej abecedy, zvládnutie fotografických technológií a základné práce s fotografickými prístrojmi s cieľom zdokonaliť sa v remeselnej zručnosti. V predmete výtvarná príprava sa u žiakov rozvíjajú invenčné, asociačné a koncepčné schopnosti.