Geodézia, kartografia a kataster

1099

Pripravuje absolventov školy na výkon činnosti stredných technicko-hospodárskych pracovníkov v oblasti geodézie, kartografie a katastra nehnuteľností ako aj v interdisciplinárnej oblasti geoinformatika. Štúdium z odbornej stránky pripraví absolventa tak, aby po nástupnej praxi a zapracovaní bol schopný pracovať v štátnej, vo verejnej aj v komerčnej sfére, v podmienkach veľkých a stredných podnikov, príp. podnikať samostatne ako živnostník.