Grafik tlačových médií

668

Odborník schopný vykonávať technologické operácie textových a obrazových informácií pre potreby výroby tlačových médií. Vie používať technologickú dokumentáciu, vyberať vhodné materiály a technológie a v neposlednom rade dokáže používať stroje a zariadenia.