Gymnázium – bilingválne štúdium anglicko-slovenské

593

    – 5-ročné bilingválne vzdelávanie s druhým vyučovacím jazykom anglickým

   – pre absolventov 8. a 9. ročníka

    – možnosť výberu predmetov a zamerania

   –  predpoklad štúdia na univerzitách v zahraničí