Gymnázium

655

– zvýšený počet hodín vyučovacieho jazyka, cudzích jazykov, prírodovedných predmetov, telesnej a športovej výchovy

– v 3. a 4. ročníku možnosť zamerania cez bohatú ponuku 11 voliteľných predmetov so zvýšenou hodinovou dotáciou