Hotelová akadémia

685

– 5-ročný študijný odbor

– absolvent ovláda práce v hotelierstve a cestovnom ruchu,

– ovláda administratívne práce, obslužné činnosti, ekonomicko-právne aspekty podnikania,

 – služby v cestovnom ruchu,

– manažment ubytovacích, dopravných a stravovacích služieb,

– ovláda gastronómiu, technológiu prípravy jedál,

–  techniku obsluhy a celkovú prevádzku hotela

– ovláda prácu na všetkých úsekoch cestovného ruchu,

– uplatnenie: odborník so širokým profilom, adaptabilný, schopný tímovej práce  v hoteloch, službách, cestovnom ruchu, verejnej správe, cestovných kanceláriách. Možnosť pokračovať v štúdiu na vysokých školách.