Informačné a sieťové technológie

849

Oblasť prípravy – IKT systémy a ich správa

Oblasť prípravy je zameraná na komunikáciu medzi zariadeniami (počítače, mobilné telefóny a pod.), multimediálne služby, programovanie, informačné technológie.

Čo sa naučíte? Programovať v rôznych jazykoch, vytvárať webové stránky a aplikácie, princíp prenosu dát a informácií, všetko o počítačových sieťach, princípy multimediálnych služieb, praktické využitie informatických a telekomunikačných systémov, mobilných systémoch a tvorbu aplikácií.