Kuchár

763

3-ročné štúdium:

Absolvent učebného odboru kuchár je kvalifikovaný a schopný samostatne pracovať v oblasti spoločného stravovania v reštauráciách a hoteloch ako aj v ostatných zariadeniach spoločného stravovania.

4-ročné štúdium:

Štúdium ukončené maturitnou skúškou a výučným listom. Budeš ovládať prípravu pokrmov, spoznáš rôzne suroviny, nápoje a technológiu ich výroby, zásady uplatňovania gastronomických pravidiel, receptúry a technologické postupy bežných i náročných jedál.