Lodník

747

– 3-ročný učebný odbor – absolvent získa výučný list

-vykonáva operatívne práce pri obsluhe všetkých druhov plavidiel

– absolvent získa odbornú spôsobilosť na funkciu lodník, ktorý je oprávnený vykonávať palubné práce na plavidle

– prax: Slovenská plavba a prístavy – lodná osobná doprava, a. s.