Mechanik počítačových sietí

498

– návrh a správa dátových sietí, hardvérové vybavenie a realizácia dátových sietí, konfigurácia sieťových prostriedkov, prenos dát, operačné systémy, aplikačné programy