Mechanik počítačových sietí

600

Pripravíš sa v oblasti počítačových sietí, hardvéru a softvéru počítača, osvojíš si základy programovania, tvorby web stránok.