Mechatronika

754

Pripravuje študentov na výkon stredných technických a hospodárskych funkcií v oblasti automatizovaných výrobných systémov, zároveň pripraví absolventov na vysokoškolské štúdium technického zamerania.