Obchodná akadémia

687

– cudzie jazyky (anglický, nemecký, ruský, španielsky)

– účtovníctvo

– marketing

– cvičná firma

– aplikovaná ekonómia

– daňová sústava

– administratíva a korešpondencia

– odborná prax v 3. a 4. ročníku