Operátor stavebnej výroby

541

-2-ročný učebný odbor

Naučíš sa vykonávať pomocné stavebné práce murárskeho, inštalatérskeho, maliarskeho a stolárskeho charakteru. Po úspešnom absolvovaní tohto 2-ročného kurzu môžeš v škole plynule pokračovať v 3-ročnom učebnom odbore a získať výučný list.