Polygrafia – grafika tlačovín

682

Odborník vie používať grafické techniky pri tvorbe dizajnu médií, vyberať vhodné materiály a technológie, používať zariadenia. Tvorí grafické návrhy.