Predavač

758

Odbor je vhodný pre žiakov, ktorých študijné výsledky na základnej škole nedosahovali takú úroveň, aby sa mohli uchádzať o štúdium v študijných – štvorročných odboroch, avšak žiak je zručný, rád pracuje v kolektíve, je komunikatívny, prípadne má ambície mať svoj vlastný obchod. Ide o nenáročné štúdium, zvládnuteľné, doplnené odborným výcvikom, ktorý napomáha práve žiakom so slabšími teoretickými vedomosťami získať odborné zručnosti a prax. Absolventi tohto školského vzdelávacieho programu sa môžu v praxi uplatniť v pozíciách ako pracovník v maloobchode, veľkoobchode, predavač, skladník, živnostník. Žiak po ukončení učebného odboru má možnosť pokračovať v štúdiu a ukončiť ho maturitnou skúškou.