Prevádzka a ekonomika dopravy

576

– odbor zameraný na prevádzku a ekonomiku dopravy