Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

611

– 4-ročný študijný odbor

– špecialista na CNC obrábacie, zváracie stroje a roboty