Škola podnikania

606

Ak je tvojím snom raz riadiť podnik, tento odbor je práve pre teba! Získaš v ňom teoretické, no najmä praktické vedomosti potrebné na založenie a riadenie vlastného podnikania. So svojou triedou si založíš cvičnú firmu, na ktorej sa toto všetko naučíš od tvorby biznis plánu, účtovníctva, ekonomiky, 10-prstovej hmatovej metódy cez propagáciu, marketing a odkomunikovanie verejnosti. Ak budeš šikovný, tento odbor ťa výborne pripraví aj na štúdium na VŠ. Po úspešnom absolvovaní štúdia získaš maturitné vysvedčenie.